Publikační systém APOLLO vytvořený společností MoonFace umožnuje jednoduchým zpusobem vytvářet a spravovat WWW stránky s minimálním úsilím a bez znalosti HTML jazyka.
MoonFace s.r.o.


Přehled funkcí a modulů APOLLO verze 5G


ZÁKLADNÍ  SYSTÉM                              VOLITELNÉ  MODULY
PLNOTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Ve všech sekcích určených pro publikování článků je možné vyhledávat články zadáním buď celého slova nebo jen jeho části. Při vyhledávání je možné si zvolit v jakých položkách se má hledat (titulek, text, klíčová slova, autor, zdroj), v jaké rubrice a v jakém období byl hledaný článek publikován. Výsledkem je přehled všech stránek obsahujících hledaný text seřazený podle datumu publikování článku.

DOTAZY A ODPOVĚDI
Tato sekce je určena pro interaktivní komunikaci s návštěvníky stránek. Má-li návštěvník dotaz, na který chce veřejně odpověď, může jej pomocí jednoduchého formuláře vložit na tuto stránku. Provozovatel má možnost ve správě systému na tento dotaz odpovědět. Příspěvky se zobrazí až po doplnění odpovědi. Součástí správy je i možnost nevhodné dotazy odstranit nebo upravit. Provozovatel je na přidání dotazu automaticky upozorněn e-mailem.

ZNALOSTNÍ DATABÁZE
Modul umožňuje udržovat přehled problémů a častých dotazů společně s návodem na jejich řešení. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny do kategorií a je umožněno jejich plnotextové prohledávání. Správa umožňuje libovolně přidávat, upravovat a odstraňovat jak jednotlivé problémy a jejich řešení, tak i kategorie. Kategorií může být neomezený počet a úrovní.

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Do návštěvní knihy má možnost každý čtenář pomocí jednoduchého formuláře vložit vzkaz pro provozovatele stránek nebo pro další čtenáře. Součástí správy je možnost nevhodné příspěvky odstranit nebo upravit. Provozovatel je na přidání vzkazu automaticky upozorněn e-mailem.

ADRESÁŘ
Adresář slouží k přehledu adres firem, institucí či osob podle požadavků provozovatele stránek. Jednotlivé položky mohou obsahovat název, adresu, stručný popis, kategorii a další volitelné informace. Součástí je výběr adres podle kategorií a plnotextové vyhledávání. Ve správě modulu lze adresy a kategorie libovolně přidávat, upravovat nebo mazat. Kategorií může být neomezený počet a úrovní.

ANKETA
Anketa umožňuje provozovateli stránek pokládat otázky, na které čtenáři jednoduchou a zábavnou formou odpovídají. Výsledky hlasování jsou okamžitě k dispozici. Ankety je možné přiřazovat jednotlivým oblastem, rubrikám a konkrétním článkům. Lze využít rovněž k průzkumu veřejného mínění.

SOUTĚŽE
Modul umožňuje jednoduchým způsobem umisťovat na stránky soutěžní otázky, na které čtenáři odpovídají vyplněním připraveného formuláře. Volitelně je možné doplnit automatickým losovacím systémem.

TIP DNE
Zobrazuje v předem dané časové periodě (např. měsíc, týden, den, hodina, každé načtení stránky) krátkou textovou zprávu, která může obsahovat např. tip dne, tip na výlet, vtip, doporučený výrobek nebo službu atd. Součástí správy je možnost přidávat, upravovat nebo mazat příspěvky.

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ
Modul umožňuje snadno a automaticky zveřejňovat přehled blížících se akcí. Provozovatel stránek může s předstihem zadat datum konání, název, popis, odkaz na více informací o připravovaných akcích. Akce je možné třídit dle oblastí a rubrik systému.

DISKUSNÍ FÓRUM
Rozsáhlá aplikace, pomocí které mohou čtenáři mezi sebou diskutovat přes WWW stránky. K dispozici je jednoduchá verze nebo verze se členěním do libovolného počtu diskusních skupin s možností plnotextového vyhledávání. Správa diskusního fóra umožňuje přidávat, upravovat nebo mazat jednotlivé příspěvky a diskusní témata.

ROZŠÍŘENÉ DISKUSNÍ FÓRUM
Rozšířené diskusní fórum navíc umožňuje registrace uživatelů. Přispívat do diskusního fóra mají právo jen registrovaní uživatelé, kteří si mohou zároveň vytvářet v diskusním fóru vlastní profil nebo vytvářet privátní diskusní skupiny s přístupem pouze vybraným registrovaným uživatelům.

DISKUSNÍ FÓRUM KE ČLÁNKŮM
Rozšiřující modul, který umožní čtenářům přidávat své komentáře a dotazy přímo ke každému konkrétnímu článku. Správa tohoto diskusního fóra umožňuje upravovat nebo mazat jednotlivé příspěvky.

HLASOVÁNÍ O ČLÁNCÍCH
Modul rozšiřující funkce článků. U každého článku má možnost čtenář ohodnotit kvalitu článku oznámkováním ze stupnice 1-5 (stupnice může být provozovatelem serveru upravena). Součástí je přehled „nejkvalitnějších“ a „nejméně kvalitních“ článků.

PŘEHLED NEJČTENĚJŠÍCH NEBO NEJNOVĚJŠÍCH ČLÁNKŮ
Na stránky je možné umístit přehled nejčtěnějších nebo nejnovějších článků v systému. Je možné volit počet článků a popř. rubriku ze které se má vybírat. Přehled bývá obvykle řešen formou seznamu titulků s odkazem na celý článek.

SPRÁVA SOUBORŮ
Správa souborů umožňuje umisťovat jednoduchým způsobem na stránky soubory ke stažení, jako např. ceníky ve formátu MS Excel, dokumenty ve formátu MS Word nebo PDF, software apod. Soubory mohou být tříděny do libovolného počtu složek. Pomocí správy modulu lze soubory a složky přidávat, upravovat či mazat.

ELEKTRONICKÉ POHLEDNICE
Příjemným zpestřením stránek pro čtenáře – a tím zvýšení návštěvnosti – je nabídka elektronických pohlednic. Jedná se o katalog fotografií, které mohou návštěvníci doplnit vlastním textem a zaslat komukoliv e-mailem. Pohlednice jsou tříděny do libovolného počtu kategorií s možností vyhledávání podle klíčových slov. Součástí správy pohlednic je možnost výběru fotografií, jejích přidávání, mazání a třídění do kategorií. Volitelně lze doplnit hlasování o nejlepší pohlednici.

BAZAR NEBO INZERCE
Tato sekce umožňuje návštěvníkům stránek vkládat inzeráty pomocí jednoduchého formuláře. Inzeráty se na stránkách zobrazují okamžitě. Při zadávání má návštěvník možnost zvolit si délku zobrazení inzerátu např. na jeden, dva nebo tři týdny. K dispozici je jednoduchá inzerce s jednou sekcí a nebo rozšířená inzerce s neomezeným počtem kategorií. Součástí správy je možnost úpravy a mazání inzerátů a kategorií.

REKLAMNÍ SYSTÉM
Reklamní systém zajišťuje zobrazování reklamních proužků na stránkách. K dispozici je neomezené množství pozic proužků, jejich aktuálně rotující počet a libovolné rozměry proužků. Součástí je systém sledování počtu zobrazení proužků a počtu odkliknutí zpracovaného do přehledné statistiky členěné do jednotlivých reklamních kampaní. Při zadávání kampaně je možné zadat pozici, na které má proužek rotovat, počet zobrazení nebo období, v jakém se má reklama zobrazovat.

SYSTÉM HROMADNÉHO ROZESÍLÁNÍ E-MAILŮ
Umožňuje pravidelně nebo nepravidelně zasílat e-mailem informace registrovaným čtenářům, např. informace o novinkách na stránkách, pravidelný bulletin nebo ceníky. Zasílání informací o novinkách je propojeno s publikačním systémem, který automaticky vygeneruje přehled nově publikovaných článků. Přihlášení a odhlášení odběru provádí sami čtenáři pomocí jednoduchého formuláře přímo z WWW stránek. Odběratele je možné třídit do různých skupin. Součástí správy je možnost upravit nebo zrušit nastavení odběratelů.

VÍCESTUPŇOVÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA KE SPRÁVĚ
Vícestupňová přístupová práva umožňují hierarchistické publikování článků a přístup ke správě systému. K dispozici jsou tři přístupové úrovně: „redaktor“, „šéfredaktor“ a „administrátor“. Redaktor má právo vkládat příspěvky do systému, ale nemůže je publikovat – to smí pouze šéfredaktor, který potvrdí správnost příspěvku a tím jej publikuje. Administrátor má navíc právo měnit základní nastavení systému a správu uživatelů s možností nastavení přístupového jména, hesla a práv.

PERSONALIZACE
Speciální modul, který umožní čtenáři stránek přizpůsobit obsah a nastavení stránek svým požadavkům, např. jaké informace nebo rubriku chce vidět při zobrazení hlavní stránky, volba barevného schéma apod.

STRÁNKY PRO ČESKÉ ZAHRANIČNÍ ČTENÁŘE
Pokud se předpokládá, že na stránky budou přistupovat i česky hovořící čtenáři ze zahraničí, kde nemají na svých počítačích nainstalovanou podporu češtiny, lze využít tento modul, který ve vybrané části WWW stránek automaticky odstraní diaktritiku.

WAP VERZE STRÁNEK
Modul umožňuje přístup k publikovaným článkům a dalším modulům pomocí mobilních telefonů podporujících WAP.

DYNAMICKÉ GENEROVÁNÍ GRAFŮ
Modul umožňuje zobrazování aktuálních hodnot formou sloupcových grafů. Je možné volit popis a vzhled grafu, barevné schema, počet hodnot apod.

ZÁKAZNICKÉ MODULY
Publikační systém APOLLO je otevřený systém, který umožňuje doplnit do stávajících modulů funkce dle požadavků zákazníka, popřípadě vytvoření zcela nových modulů. Nové moduly mohou být samozřejmě provázány se stávajícími funkcemi systému.


zpět

Vybíráme z referencí


Filharmonici města Prahy
Oficiální stránky orchestru Filharmonici města Prahy
Copyright © 1997-2019 MoonFace s.r.o.
Stránky využívají publikační systém Apollo