Publikační systém APOLLO vytvořený společností MoonFace umožnuje jednoduchým zpusobem vytvářet a spravovat WWW stránky s minimálním úsilím a bez znalosti HTML jazyka.
MoonFace s.r.o.


Komunikační centrum mezinárodního projektu

Jednou ze základních výhod publikačního systému APOLLO je možnost správy obsahu WWW stránek z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu bez nutnosti instalace speciálního software.

Na této výhodě postavila česká inženýrská a konzultační společnost DHV CR projekt Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu "Waste Management Policies in Central and Eastern Europe: Current Policies and Trends" (Nakládání s odpady ve střední a východní Evropě: Současné politiky a trendy).Hlavním cílem projektu bylo posouzení (analýza) současného stavu nakládání s odpady a politik odpadového hospodářství v zemích střední a východní Evropy.

Aby se minimalizovaly finanční prostředky na cestování do jednotlivých zemí, komunikaci, sběr a analýzu dat, byl navržen virtuální projektový tým sestavený z českých expertů, národních korespondentů (lokální experti z dotčených zemí) a dalších specialistů.

Pro realizaci komunikačního centra bylo zvoleno APOLLO pro jeho snadnou obsluhu a technickou nenáročnost (většina korespondentů byla vybavena méně výkonnou výpočetní technikou a pomalým připojením k Internetu). Součástí pracovního virtuálního prostředí byly elektronické dotazníky, které prostřednictvím APOLLA vyplňovali národní korespondenti v jednotlivých zemích. Tyto údaje byly ukládány do databáze a sloužily jako vstupní údaje pro analýzu dat, hodnocení a zpracování do požadovaných výstupů projektu. Dle zvláštního zadání byl rovněž realizován modul analýzy získaných dat formou on-line tabulek, díky kterým bylo možné průběžně sledovat a kontrolovat vkládání informací.

Z důvodu nutnosti utajení vybraných informací bylo potřeba některé části stránek chránit heslem. K tomu byl využit modul "Chráněný přístup k informacím", který byl na zakázku uzpůsoben specifickým potřebám projektu. Odborníci v oblasti odpadového hospodářství a další zainteresované strany mohli ke komunikaci využít "on-line diskuzního fóra".

Více informací o projektu poskytne Ing. Lenka Kocmanová, DHV CR, spol. s r.o.

zpět

Vybíráme z referencí


Filharmonici města Prahy
Oficiální stránky orchestru Filharmonici města Prahy
Copyright © 1997-2022 MoonFace s.r.o.
Stránky využívají publikační systém Apollo