Publikační systém APOLLO vytvořený společností MoonFace umožnuje jednoduchým zpusobem vytvářet a spravovat WWW stránky s minimálním úsilím a bez znalosti HTML jazyka.
MoonFace s.r.o.


Informační stránky svazku obcí

Informační a komunikační centrum mikroregionu využívá publikační systém APOLLO ke snadnému a rychlému zveřejňování aktualit, vyhlášek a dalších informací.

Mikroregion CHOPOS je sdružením šestnácti malých obcí v okrese Benešov, cca 40 km jihovýchodně od Prahy. Obce mají v součtu asi 6500 obyvatel.

WWW stránky mikroregionu byly vytvořeny na přelomu let 1999 a 2000, počátkem roku 2001 byly upraveny v souvislosti s rozšířením mikroregionu a při té příležitosti přešly na nejnovější verzi publikačního systému. Nyní se chystá jejich další úprava.

Design byl navržen a vytvořen ve společnosti MoonFace v těsné spolupráci s pověřeným pracovníkem mikroregionu. Pro prvotní naplnění stránek informacemi byly využity bohaté textové i obrazové archivy kronikářů, čerpalo se i z obecních časopisů a z elektronických archivů vyhlášek, usnesení a dalších dokumentů.

Stránky záhy po uvedení do provozu upoutaly pozornost, když v březnu 2000 získaly ocenění Zlatý erb v kategorii regionů a následně v říjnu titul časopisu Veřejná správa "Objev roku", který předsedovi mikroregionu na Invexu osobně předal ministr vnitra Stanislav Gross. Na stránkách byla především ceněna jejich aktuálnost, množství nových zpráv, tedy vlastnosti, jichž by bylo těžké dosáhnout bez využití publikačního systému. Publikují se nejen oficiální zprávy z úřední desky, ale i informace o koncertech a zábavách a dalších událostech.

V současné době se aktualizací stránek zabývá Informační a komunikační centrum mikroregionu, které vzniklo vloni, a postupně se zapojují obecní úřady v jednotlivých obcích, které byly vybaveny technikou a přístupem na Internet. WWW stránky mají kromě základních informací o obcích (včetně povinných údajů dle zákona 106) a aktuálního zpravodajství také další moduly - dotazy a odpovědi, bezplatnou soukromou inzerci a přehled služeb v regionu.

Více informací o projektu poskytne pan Václav Pošmurný

zpět

Vybíráme z referencí


Filharmonici města Prahy
Oficiální stránky orchestru Filharmonici města Prahy
Copyright © 1997-2022 MoonFace s.r.o.
Stránky využívají publikační systém Apollo